by

Kesalehan Ibnu Muljam dan Ulama Sekarang

Oleh : Ismail Amin Pasannai

Ibnu Muljam hakikatnya seorang yg saleh… tidak hanya itu, dia juga seorang qari dan hafidz… khalifah Umar mengakui keluasan ilmu ibnu Muljam dalam bidang qiraah sehingga Ibnu Muljamlah yang diutus untuk mengajarkan Al Quran sampai ke Mesir…. kalau dimasa sekarang, Ibnu Muljam pastilah termasuk ulama yg kesohor…

Sayang kesalehan, keilmuan, dan posisinya yang terpandang tidak menyelamatkannya dari perbuatan keji yang dilaknat malaikat dan seluruh manusia… yaitu membunuh manusia terbaik dimasanya: Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as… selain faktor dendam dan penyimpangan aqidah, faktor utama Ibnu Muljam membunuh Imam Ali as adalah bujuk rayu Qatham binti Syajnah, perempuan cantik yang memikat hati Ibnu Muljam…

Qatham siap dinikahi, dengan syarat Ibnu Muljam harus lebih dahulu menghabisi nyawa Imam Ali as… kesalehan, keilmuan dan posisi terpandang sebagai ulama belum bisa jadi jaminan selamat dari godaan perempuan… Jika Ibnu Muljam saja yang hidup dimasa emas generasi sahabat pada akhirnya tergelincir… apalagi ulama2 sekarang… apalagi yang bukan ulama, yang sekedar mengulama-ulamakan diri…

Apa iya, ulama-ulama sekarang kesalahennya melebihi Ibnu Muljam, sampai dijamin dan diyakini tidak tergoda oleh pikat rayu perempuan? jangan pernah meremehkan perempuan…

Sumber : Status Facebook Ismail Amin Pasannai

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed