Sahabat Rasulullah

Dakwah Lemah Lembut Abu Bakr Al-Shiddiq

Ilustrasi

Abu Bakr memiliki enam orang anak, yakni tiga laki-laki dan tiga perempuan, dari empat isteri: 
1- Qatilah binti 'Abd al-Uzza melahirkan 'Abdullah dan Asma'. 
2- Ummu Rumah Da'd binti 'Amir melahirkan 'Abd al-Rahman dan 'Aisyah.
3- Asma' binti 'Umais melahirkan Muhammad.
4- Habibah binti Kharijah bin Zaid al-Anshariyyah melahirkan Ummu Kultsum setelah beliau wafat.

Pages