Romantis

Keluarga

ilustrasi

Ibuku yang hanya sempat duduk di kelas dua SR sebelum masuk kamp interniran Jepang sampai Jepang kalah perang, kemudian menikah dalam usia sangat muda dengan ayah adalah jangkar, guru dan panutan dalam hidup ini.

Dengan serba keterbatasannya, perempuan sederhana yang cantik tapi luar-biasa berani, percaya-diri dan perkasanya ini bagaikan mercu-suar yang menerangi hidup kami semasa diombang-ambing badai kehidupan.

Pages