JATMAN

Habib Lutfi, Jatman dan Narasi Kebangsaan Kita

Ilustrasi

Pesan Kebangsaan

Dalam sejarahnya, jaringan tariqah berperan penting dalam perjuangan antikolonial. Peristiwa 1888 di Banten menjadi tonggak sejarah betapa para penganut tasawuf yang menggerakkan perjuangan untuk melawan rezim kolonial. Jaringan tarekat terbukti efektif untuk menggerakkan perlawanan, dengan nilai-nilai tasawuf dan jihad untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Habib Lutfi Bin Yahya Benahi Makam Syech Al Ghozali di Iran

Ilustrasi

Ihya' salah satu karya monumentalnya berhasil menjembatani perseteruan antara kaum syariat an Sich, fuqaha dan kalangan sufi. Kelompok pertama sarjana yang berkompetisi menjadi pejabat tinggi di peradilan negara. Fikih sebagai sarana untuk mencapai jabatan dan status sosial. Para fuqaha mengadu kepiawaian mereka di ruang sidang untuk memenangkan dan menjatuhkan lawan. Al-Ghazali mengkritik perilaku itu dengan menulis aspek-aspek batini, aspek ihsani, aspek tasawuf dalam fikih.

Pages