habib quraish shihab

lkhwal Tudingan dan Bantahan Prof Quraisy Shihab Penganut Syiah

Kedua, keliru besar kalau dikatakan Tafsir al-Misbah hanya merujuk pada Tafsir al-Mizan. Kalau kita baca dengan seksama, Habib Prof Quraish itu sangat mengagumi al-Biqa'i yang menulis kitab tafsir Nazm al-Durar. Karya al-Biqa'i ini menjadi bahan kajian disertasi Habib Prof Quraish Shihab di al-Azhar Cairo. Selain al-Biqa'i dan Thabathaba'i, beliau juga merujuk kepada Tafsir fi Zhilalil Qur'an karya Sayid Quthb dan al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibn Asyur.

Bincang Bersama Habib Quraish Shihab: Habib atau Kekasih : 'Yang Mengasihi' dan 'Yang Dikasihi'

Sementara, Abah Ahmad Mustofa Bisri memeluk erat Habib Quraish Shihab, dan lantas menggandeng beliau.

Kami semua yang di rumah, sungguh-sungguh sangat bahagia mendapat kunjungan dari seorang 'alim, dan 'ahli Qur'an' di abad ini

Pages