Budaya

Jangan Berlebihan Mencintai Habaib

Sebagai manusia, para keturunan (dzurriyyat) Nabi itu ada yang berakhlak sangat mulia atau ada pula yang tidak. Sangat banyak dari mereka yang mendalami ilmu agama, baik yang lahir maupun yang batin, sehingga banyak yang menjadi ulama besar, sangat terkenal luas ilmunya dan sangat berjasa bagi dunia Islam, menjadi kekasih-kekasih (awliya') Allah dan menghabiskan sepanjang usianya untuk berkhidmat kepada umat dan agama.

Agenda PKS : Hancurkan Budaya Indonesia Melaui Budaya Arab Saudi

Ilustrasi

Peta rencananya adalah bagian pulau di Indonesia yang mayoritas Islam akan dikuasai oleh Arab. Sedangkan daerah yang penduduknya mayoritas kristen akan dikuasai oleh Amerika. Lalu, daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, Buddha, Animisme, dll., akan dikuasai oleh Cina.

Pilpres 2019, Wujud Bambangan Cakil?

Ilustrasi

Tari perang kembang ini adalah gambaran kearifan Jawa kuno yang melambangkan banyak kejadian di masyarakat dari sejak dulu hingga kini. Tokoh cakil adalah orang-orang yang penuh keserakahan, sombong, banyak polah-tingkahnya. Dia selalu tampil terlebih dulu merebut pangggung, suaranya ribut dan sensasional. Kemudian muncul tokoh bambangan yang tenang namun terampil dan bijak, lalu terjadilah pertarungan antara keduanya.

Pages