bidah

Arab Bergerak Maju, Indonesia Bergerak Mundur

Ilustrasi

Apakah kita berfikir orang arab kalah soleh dengan kita yg bahkan gak punya kaitannya dengan sejarah agama2 timur tengah sana ?? apakah kita juga berfikir perayaan tahun baru auto membuat seseorang berpindah agama, tentunya klo itu yg terjadi sudah lama berubah tuh negara2 islam arab jadi negara2 kafir ??

Wahabisasi VS Islam Nusantara

Ilustrasi

Islam Nusantara sebagaimana dijelaskan oleh Kyai Said adalah bukan madzhab dan jg bukan produk hukum melainkan khosois (ciri khas/kearifan lokal) muslim di Nusantara yang dilestarikan oleh Ulama NUsantara. Ulama Nusantara mendakwahkan Islam secara substantif bukan sekedar simbolis, yaitu menyerap Intisari ajaran Islam ke sendi-sendi kehidupan masyarakat Nusantara sehingga Islam mudah diterima dan menjadi rahmat bagi masyarakat Nusantara.

Sedikit Tentang Ibadah dan Bid'ah

Ilustrasi

Kesalahan dalam memaknai dan mengklasifikasi jenis ibadah dapat menjerumuskan seseorang dalam prilaku mudah membid'ahkan. Dengan dalil yang sama, dia menghukumi banyak kasus yang berbeda. Dimana-mana akan bertanya, apa dalilnya? mana contohnya dari Nabi? dan memvonis haram amalan yang kemudian tidak ada dalil perintahnya dan tidak ada teladannya.

Mengeraskan Bacaan Basmalah dan Qunut Saat Sholat Subuh

Ilustrasi

Kyai Affan sendiri menegaskan bahwa akan ada lebih banyak manfaat jika kita memperhatikan hal yang prinsip dulu. Sebagai contoh, ketika kita memilih memperbaiki bacaan Alquran kita sebelum ribut soal bidahnya qunut atau basmalah pada awal salat. Ini lebih bernilai ibadah.

Pages