Aparat

Surat Kepada Para Abdi Negara

Ilustrasi

Tidakkah kalian harusnya merasa malu? Sebagai warga negara yang mencintai negaranya, saya betul-betul tidak ikhlas dunia akhirat jika kalian para penghianat bangsa itu, tetap tenang dan enak-enakan menggares (memakan dengan tanpa rasa malu) uang negara yang dihimpun dari hasil bumi, pajak rakyat, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk tetap bisa memberi gaji rutin bagi seluruh pegawai negeri. Gaji rutin setiap bulan.

Bibit Teroris Di Surabaya

Ilustrasi
Beruntung kami lebih dulu dijejali dengan dalil-dalil agama Islam yang mengedapankan cinta damai oleh bapak saya dan guru-guru saya sehingga apa yang disampaikan kaum radikalis itu selalu bertentangan dengan hati nurani kami. Kami secara tegas menolak dan memberikan ultimatum untuk tidak datang lagi ke rumah kami.
 

Pages