Wahabi Bukan Salafi

ilustrasi
Oleh : Nun Alqolam
Sebelum kepemahaman apa itu wahabi, kita mesti paham dulu apa makna SALAF.
Apa itu salaf?
_Salaf secara bahasa adalah orang-orang terdahulu yaitu merujuk kpd golongan ulama yg hidup antara kurun zaman kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wassallam hingga 300 H, sebagai lawan kata khalaf atau orang-orang yang datang belakangan._
Adapun batasan Salaf,
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
«خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»
"Sebaik-baik orang adalah orang yang berada pada abad pertama pada zamanku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka." (muattafaq 'alaih)
Tiga abad inilah yang mempunyai keutamaan, yaitu:
1 abad pertama, yaitu *abad para shahabat*
Shahabat yang paling utama adalah:
1) Abu Bakar ash-Shiddiq
2) Umar bin al-Khaththab
3) Utsman bin Affan
4) Ali bin Abi Thalib
Kemudian keluarga Nabi (ahlul bait), sepuluh orang yang dikabarkan akan masuk surga, ahli badar, ahli baiatul aqabah, dan semua shahabat yang mempunyai sifat adil.
2. abad kedua, yaitu *abad tabiin*
Yang teemasuk tabi'in yang terkenal dan paling mulia, yaitu:
1) Ali bin al-Husain (Zainul Abidin)
2) Uwais al-Qarni
3) Umar bin Abdul Aziz (Khalifah ke 5)
4) Abu Muslim al-Khawlani
5) al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man (Imam madzhab pertama)
3. abad ketiga, yaitu *abad pengikut tabiin*
Pengikut tabi'in yang terkenal dan paling utama, yaitu:
1) al-Imam Malik
2) al-Imam asy-Syafi'i
3) al-Imam Ahmad bin Hanbal
4) al-Bukhari
5) Muslim
6) at-Tirmidzi
7) Abu Dawud
8) Ibnu Majah
```Istilah penamaan orang-orang yang hidup pada tiga abad yang mempunyai keutamaan ini dengan sebutan as-Salaf ash-Shalih.```
POIN PENTINGNYA DISINI,
ADAKAH WAHABI YANG MENGAKU PALING SALAF PALING SUNNAH MENGIKUTI atau MERUJUK KEPADA ULAMA'2 SALAF DI ATAS?
*Lanjut kepembahasan siapa wahabi itu?*
_wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi at-Tamimi yang di kalangan orang awam sekarang dikenal dengan sebutan Salafi._
Tak dipungkiri lagi, asal pemahaman wahabi ( yg kini terkenal dgn faham salafi secara tdk benar pnyebutan tsb) tidak bisa lepas dari tokoh siapa lg kalu bukan Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi ( MBAW).
Bin Baz, mufti Wahabi yang merupakan salah satu rujukan para pengikut zaman ini berkata:
" Wahabi ini adalah nama laqab yang masyhur bagi ulama tauhid di NEJD yang menisbatkan dirinya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka pengikutnya dan orang yang mengikuti dakwahnya didaerah NEJD di panggil AL-WAHABI" [Bin Baz, Fatwa Nur 'Ala Ad Darb No. 6]
"Bahwa golongan WAHABI adalah mereka pengikut Muhammad Bin Abdul Wahab." [ Majmu' Fatawa Bin Baz juz 8, No. 232]
*Lalu siapakah ulama' rujukan wahabi?*
Saat ini banyak yang menyangka bahwa patokan dakwah yang dinamakan "as-Salafiyah" seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu 'Utsaimin, Ibnu Baz dan Albani, mereka termasuk as-Salaf ash-Shalih, maka ini adalah pendapat yang salah, karena:
1) Ibnu Taimiyah meninggal tahun 728 H
2) Ibnu Qayyim meninggal tahun 751 H
3) Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal tahun 1206 H
4) Ibnu Utsaimin meninggal tahun 1421 H/2001 M
5) Ibnu Baz dan Albani meninggal tahun 1420 H /1999 M
_Ini adalah kesalahan besar, maka mereka bukan salaf secara zaman, bukan salaf secara ilmu, bukan salaf secara keyakinan, dan bukan salaf secara perbuatan._
Maka dapat diketahui bahwa patokan dakwah yang disebut dengan Salaf tidak dapat dinamakan secara benar kepada as-Salaf ash-Shalih, karena mereka tidak hidup dijaman salaf melainkan hidup pada abad akhir.
*Wahabi disebut mujassim dan musyabbih*
Disebut mujassim, karena wahabi meyakini bahwa Tuhan berjism, meyakini berupa jism/benda yang berbentuk, berbatasan, beranggota badan.
Disebut musyabbih, karena wahabi menyerupakan Tuhan dengan ciptaan-Nya, seperti arah dan tempat.
Maka tertipulah orang yang tertipu, dgn slogan dusta mereka: kembali ke Qur'an dan Sunnah tapi mbell gedhess.
Sumber : Status facebook Nun Alqolam
Tuesday, January 12, 2021 - 09:45
Kategori Rubrik: