Rasulullah Tidak Tunjuk Siapa Khalifah Penggantinya

ilustrasi

Oleh : Ivan Ribar

Al-Barraz dalam musnadnya mengatakan : telah meriwayatkan Abdullah ibnu Waddhah al kufi,Yahya ibnu Al yamani dan israil dari Abu yaqdhan dari Abu Wa'il dari khudzaifah,berkata ;

"Para sahabat bertanya ; Ya Rasulullah tidakkah engkau mengangkat salah seorang dari kami khalifah penggantimu..?" Rasulullah menjawab ; "Aku khawatir kalau sekiranya aku mengangkat khalifah diantara kalian,lalu kalian mengkhianatinya sehingga Allah menurunkan azab bagi kalian."

Imam al hakim meriwayatkan dalam kitabnya al mustadrak dan telah menshahihkannya imam baihaqi dari wa'il berkata ; "seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib : Tidakkah engkau mengangkat khalifah di antara kami? 

Beliu menjawab : Rasulullah tidak mengangkat seorang khalifah bagaimana mungkin aku mengangkat khalifah sedngkan Rasulullah tidak melakukannya,tetapi jika Allah berkehendak suatu kebaikan bagi kaum muslimin maka kalian akan bermusyawarah untuk kebaikan kalian setelahku,sebagaimana kalian bermusyawarah untuk kebaikan zetelah wafatnya Rasulullah..

Wallahu a'lam.

Kritik pemikiran
________________

Dari dua terjemah hadits diatas menunjukan tidak ada kalimat perintah dari Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam untuk mengangakat khalifah apalagi membentuk sistem pemerintahan,lalu bagaimana para sales HT seperti si Abdurrahman QA si Bang Faruq si Parmin mewajibkannya..dan sering mengklaim bahwa khilafah kaleng2 ala HT itu sebagai syariat islam..?

#Srupuuut_kopi

Sumber : Status Facebook Ivan Ribar

Sunday, August 2, 2020 - 13:45
Kategori Rubrik: