Provokator Berjubah Agama

Ilustrasi

Oleh : Saiful Huda Ems

Jika engkau tak berpakaian putih-putih dan bersurban, takutkah engkau tak disebut orang beriman?...

Jika engkau tak berteriak-teriak menyebut kebesaran nama Tuhanmu, takutkah engkau Tuhan tak mendengar?...

Jika engkau tak marah dan menyumpah serapahi orang-orang yang tak seagama denganmu, takutkah engkau tergolong sebagai orang munafik?...

Jika engkau tak mengumbar berbagai ayat-ayat suci, takutkah engkau termasuk orang-orang yang sesat?...

Jika engkau tak menantang mereka yang tak sejalan dengan keyakinanmu, takutkah engkau dibilang bukan seorang yang pemberani?...

Jika engkau tak suka berkumpul dan memadati jalanan dengan berbagai teriakan penuh kebencian, takutkah engkau digolongkan sebagai umat yang kecil dan lemah?...

Jika engkau tak menyematkan gelar habib, ustadz, kyai haji, bahkan imam besar umat Islam di depan namamu, takutkah engkau dianggap sebagai orang yang tak terhormat?...

Kami bertanya: sesungguhnya kalian beragama dan berTuhan seperti itu untuk apa?...

Tawadhu' atau rendah hati adalah ciri pengikut keteladanan Nabi, namun gagah-gagahan adalah ciri khas pasukan setan...

Islam dalam kendali kepemimpinan Muhammad Rasulullah saw telah memikat hati jutaan umat manusia hingga mereka rela mengikuti agamanya...

Tetapi Islam dalam kendali Iblis Berjubah Agama hanya menimbulkan permusuhan, kebencian serta antipati terhadap agama dan pemeluknya yang dahulu diperjuangkan oleh nabi dengan keringat dan darahnya...(SHE).

Bandung, 2 Desember 2017.

Sumber : Status Facebook Saiful Huda Ems

Sunday, December 3, 2017 - 16:15
Kategori Rubrik: