Humaniora

Jenggot Sekedar Aksesoris Tapi Akhlaknya Jauh dari Akhlak Rasulullah

Kiai asal Cirebon ini menegaskan, percuma saja jika jenggot sekadar asesoris, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Islam, tidak mengikuti akhlak Rasul. Karena misi yang paling subtansi dari Rasulullah adalah membangun akhlak.

Jika berjenggot malah menjadikan sombong, merasa paling benar, paling Islam, paling mengikuti sunnah Rasul, itu berarti bertolak belakang dengan sifat Rasululllah.

Islam Politik Yang Tidak Islami

Imam Thabari melaporkan meninggalnya sang Khalifah dengan cukup mencurigakan. Malamnya sehabis minum-minum dan makan banyak, Khalifah tidur dan meninggal. Nasib al-Mufawwad, mantan putra mahkota, juga tidak jelas setelah itu. Spekulasi beredar di kalangan sejarawan lain bahwa al-Mufawwad telah dibunuh, dan wafatnya Khalifah al-Mu’tamid karena diracun. Wa Allahu a’lam.

Saya, Zakir Naik dan Perbandingan Agama

Bedanya saya dengan Dr. Zakir Naik, saya pada porsi saya. Yang saya keluarkan kalau pakai dalil agama, ya ayat Al-Quran dan hadist. Itu juga kalau memerlukan tafsir, saya nggak main tafsir sendiri. Begitu pula kawan diskusi saya, yang Kristen dan Katholik ya keluarkannya ayat Alkitab dan jika perlu tafsirannya. Tidak pernah kami 'melanggar batas' dengan bawa-bawa ayat agama lain dengan tafsir serampangan.

Para Perusak Tenun Kebangsaan

Ini penting, karena dia dilabeli ulama, habib pula. Kalau ulamanya bejat, umatnya mau ikut siapa? Kita ini begitu gobloknya sehingga pasrah menerima penghinaan ini. Rizieq bebas berkeliaran dengan kebenciannya, sementara ia tersangkut masalah moral yang fatal. Ke mana muka kita sebagai umat yang katanya wasaton (ideal) hendak disembunyikan. Dalam agama lain, jika pemuka agama terlibat skandal, otomatis jabatan kegamaannya dibekukan sampai terbukti sebaliknya. Jika terbukti bersalah ya dicopot.

Pages