Artikel Pilihan

Benarkah Ada Janji Bidadari Bagi Mujahid Pencari Surga?

Sebetulnya, menyebut teroris sebagai mujahid merupakan kekeliruan dan permasalahan. Jihad yang mereka lakukan sekarang justru sangat bertolak belakang dengan jihad yang dilakukan di masa Nabi dan juga para sahabatnya. Terlebih lagi, ada banyak etika Islam dan prinsip kemanusiaan yang mereka langgar.

Jangan Berlebihan Mencintai Habaib

Sebagai manusia, para keturunan (dzurriyyat) Nabi itu ada yang berakhlak sangat mulia atau ada pula yang tidak. Sangat banyak dari mereka yang mendalami ilmu agama, baik yang lahir maupun yang batin, sehingga banyak yang menjadi ulama besar, sangat terkenal luas ilmunya dan sangat berjasa bagi dunia Islam, menjadi kekasih-kekasih (awliya') Allah dan menghabiskan sepanjang usianya untuk berkhidmat kepada umat dan agama.

Pages